top of page

PRIVACY- & COOKIEBELEID

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2022


 

Wanneer u contact met ons opneemt, onze actie steunt, onze website of Facebookpagina bezoekt, deelt u ons persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

"wij", dat is MJR TEAM De Pinte, Keistraat 131, 9840 De Pinte. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Dirk Bradt (0474 87 80 83). Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons via info@mjerteam-depinte.be.
 

Door het gebruik van onze diensten en website, erkent u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 
Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bent u een bezoeker van de website of Facebookpagina of steunt u onze acties, dan verwerken we enkel de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Deze kunnen zijn:

  • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)

  • foto's die we met uw toestemming of op uw vraag publiceren op onze website of Facebookpagina

  • bankgegevens (wanneer u bijvoorbeeld aankoopt via onze onlinewinkel)

  • alle informatie die u ons meedeelt

We verwerken de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren.

 
Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling of schriftelijk, al dan niet via onze website of Facebookpagina.

Wanneer u ons informatie over derden verstrekt, gaan wij ervan uit dat deze derden u toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor verwerking en doorgave op dezelfde wijze als de uwe.

U kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor de volgende doeleinden:

  • om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen

  • om u op de hoogte te houden van eventuele acties

  • om u te bedanken voor uw steun

  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, en/of op de noodzaak van de verwerking (bijvoorbeeld: voor het opvolgen van uw bestelling), en/of op een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld: u op de hoogte houden van onze acties).

 
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Binnen het MJR TEAM De Pinte hebben enkel de verantwoordelijken en andere vrijwilligers toegang voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

We delen uw persoonsgegevens met derden enkel met uw toestemming, indien het nodig is in het kader van de actie Kom op Tegen Kanker of indien dit wettelijk verplicht is.

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

Links naar andere websites.
 

Onze website bevat links naar de website van Kom op Tegen Kanker, onder meer wanneer u geld doneert via de website of u zich wil inschrijven voor de 1000 km van Kom op Tegen Kanker. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de website van Kom op Tegen Kanker te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

 

Daarnaast bevat onze website ook een link naar de Facebookpagina van MJR TEAM De Pinte. Voor alle gegevens die verwerkt worden onze Facebookpagina, zijn wij gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking. Vooraleer u onze Facebookpagina bezoekt, is het dan ook belangrijk dat u op de hoogte bent van het privacybeleid en cookiebeleid van Facebook. Meer informatie vindt u op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation en https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

 

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds geheel of gedeeltelijk intrekken. Dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

 

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@mjrteam-depinte.be, met kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

 

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

bottom of page